//////
You are here: Home >Posts Tagged ‘technologia

Jaki zapłacimy podatek od nieruchomości sprzedanych w roku 2012

Osoby, które zamierzają w roku bieżącym dokonać sprzedaży nieruchomości, zastanawiają się, jaki zapłacą państwu podatek w związku z tą czynnością. Wszystko zależy w tym przypadku od okresu, kiedy dana nieruchomość została nabyta, przy czym nieważne jest, czy nastąpiło to w drodze kupna, czy tez testamentu czy darowizny. Otóż jeśli nieruchomość, która sprzedamy w roku 2012, została nabyta do dnia 31 grudnia 2006 roku, nie zapłacimy z tytułu sprzedaży żadnego podatku. Z kolei jeżeli sprzedamy nieruchomość, która nabyliśmy w latach 2007 i 2008, będzie obowiązywał nas podatek aż w wysokości 19 procent, z tym że będzie liczony ten podatek od osiągniętego dochodu ze sprzedaży. Ma w tym przypadku zastosowanie ulga meldunkowa, polegająca na tym, że jeśli w danym lokalu mieszkalnym byliśmy zameldowani co najmniej przez okres 12 miesięcy, przed zbyciem nieruchomości, […]

Tags: ,

Nowoczesne budownictwo na świecie

Obecnie na rynku budowlanym, a także na rynku nieruchomościami, mamy do czynienia z ogromną nowoczesnością oraz innowacyjnością. Z tego też względu możemy swobodnie mówić, ze na naszym rynku istnieje w pełni nowoczesne budownictwo, które to jest w stanie zaspokoić nawet największe potrzeby potencjalnego klienta. Taka sytuacja sprawia, ze, kiedy mówimy o nowoczesnych i innowacyjnych domach, mamy na myśli głównie te, które to cieszyłby się doskonałym a nawet zaskakującym komfortem codziennego użytkowania. Projekty domów, jakie dziś są wykonywane zakładają, że każde mieszkanie musi mieć możliwość poprawić warunki życia codziennego ludzi. Dodatkowo tworząc nowoczesne projekty warto także zadbać o środowisko naturalne, bowiem wraz ze wzrostem techniki i technologii budowlanej staje się ono coraz bardziej zanieczyszczone. Z tego też względu coraz częściej wykonuje się domy stworzone z naturalnego, a jednocześnie ekologicznego materiału, jakim […]

Tags: , ,