//////
You are here: Home >Posts Tagged ‘sytuacja

Budownictwo w nowoczesnej gospodarce

Dla osób umiejętnie analizujących wszystkie dane napływające z różnych gospodarek sektor budowlany należy do jednego z tych, z których wyczytać można najwięcej a umiejętne sprawdzenie licznych danych z tego sektora gospodarki pozwala wyjątkowo trafnie przewidzieć spadek czy wzrost zatrudnienia w najbliższym czasie. Każdorazowo gdy w danej gminie jakiś inwestor próbuje wybudować centrum handlowe, otwierają się setki możliwości. Najpierw swoje zlecenia otrzymują firmy budowlane mające na celu wykonać projekt na ziemi nabytej przez inwestora od samorządu. Następnie zarabiają firmy dostarczające materiały budowlane jak cement czy zbrojenia, rusztowania albo chociażby okna. Gdy buduje się obiekty tak wyjątkowe jak stadiony piłkarskie czy centra handlowe, tworzy się jednak przede wszystkim nawet na okres dwóch lat zatrudnienie dla tysięcy młodych i starszych pracowników, z doświadczeniem jak i bez doświadczenia. A zarobione przez nich na budowie […]

Tags: , ,

Jaki zapłacimy podatek od nieruchomości sprzedanych w roku 2012

Osoby, które zamierzają w roku bieżącym dokonać sprzedaży nieruchomości, zastanawiają się, jaki zapłacą państwu podatek w związku z tą czynnością. Wszystko zależy w tym przypadku od okresu, kiedy dana nieruchomość została nabyta, przy czym nieważne jest, czy nastąpiło to w drodze kupna, czy tez testamentu czy darowizny. Otóż jeśli nieruchomość, która sprzedamy w roku 2012, została nabyta do dnia 31 grudnia 2006 roku, nie zapłacimy z tytułu sprzedaży żadnego podatku. Z kolei jeżeli sprzedamy nieruchomość, która nabyliśmy w latach 2007 i 2008, będzie obowiązywał nas podatek aż w wysokości 19 procent, z tym że będzie liczony ten podatek od osiągniętego dochodu ze sprzedaży. Ma w tym przypadku zastosowanie ulga meldunkowa, polegająca na tym, że jeśli w danym lokalu mieszkalnym byliśmy zameldowani co najmniej przez okres 12 miesięcy, przed zbyciem nieruchomości, […]

Tags: ,